ePCR Finland Oy on ensihoidon sähköisten tietojärjestelmien kehittäjä sekä edustaja Suomessa. Kehitämme teknologioita, joilla potilastietojen keruu ja dokumentointi on turvallista, tarkkaa ja nopeaa.

Päätuotteemme ovat sairaankuljetusyrittäjille suunniteltu hallinnointi- ja laskutusjärjestelmä SAHTI, sekä sähköinen ensihoidon potilastieto- ja raportointijärjestelmä Siren ePCR™ Suite.

 
 

Siren ePCR™ Suite on markkinoiden edistyksellisin sähköisen ensihoitokertomuksen mahdollistava järjestelmä, johon potilaiden hoitotiedot voidaan syöttää nopeasti kosketusnäyttöä käyttäen. Järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaiset datan keruu- ja raportointitoiminnot. ePCR Finland Oy myy, toimittaa, ylläpitää ja tarjoaa tukipalvelut kaikille Suomeen asennettaville Siren ePCR -ratkaisuille.

Lue lisää »

 

SAHTI-järjestelmä on suunniteltu yhteistyössä Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n kanssa helpottamaan jäsenyritysten operointia, tilastointia ja laskutusta. Tehokas ja taloudellinen SAHTI yhdenmukaistaa liiton koko jäsenyrittäjäkentän asiakkuudenhallintaa ja laskutusta ainutlaatuisella tavalla sekä säästää merkittävästi yrittäjän aikaa ja resursseja.

Lue lisää »

 

ePCR Finland Oy | 2326273-2 | tel. +358 (0)20 742 1160 | fax: +358 (0)20 742 1161 | email: info@epcr.fi